Skip tilgængelige kurser

Tilgængelige kurser

Sundhedshjælpere Sept. 2016

Sundhedshjælpere Sept. 2016

Kommunikations- & materialesite for Sundhedshjælperelever hold marts 2016

Kommunikations- & materialesite for Sundhedshjælperelever hold september 2013

Kommunikations- & materialesite for Sundhedshjælperelever hold marts 2013

Kommunikations- & materialesite for sundhedsassistentelever hold 2017.

Kommunikations- & materialesite for sundhedsassistentelever hold 2016.

Kommunikations- & materialesite for sundhedsassistentelever hold 2015.

Kommunikations- & materialesite for deltagere i portør-redderuddannelsen hold 2017

Kommunikations- & materialesite for deltagere i portør-redderuddannelsen hold 2013.

Kommunikations- & materialesite for deltagere i portør-redderuddannelsen hold 2013.

Kommunikations- & materialesite for Støttepersoner hold august 2016